Denne brua ble mer trafikkfarlig etter renovering

foto