8 av 10 nyutdannede fagarbeidere fikk jobb - flest under utdanning i Møre og Romsdal