Vil bygge 30 leiligheter og nytt næringsbygg

foto