Oppretter firma for å selge varer og tjenester til industri og anlegg