Fv. 65: – Både framgang og utfordringar for prosjektet

foto