Forsøpling anmeldes: – Kan vinduene spores til eier?

foto