Dette sier S-Nett om datasenterets innvirkning på strømnettet

foto