Dette sier S-Nett om datasenterets innvirkning på strømnettet