* Aursjøvegen AS opplyser at vegen blir stengt mandag 07.08 og 08.08 på grunn av store nedbørsmengder og fare for ras.

* Kirkevergen i Sunndal fraråder ferdsel på Hovslykkja gravsted mandag og tirsdag.

– Av erfaring vil det komme mye vann og stein fra fjellsiden ved store nedbørsmengder, sier Stig Rune Andreassen.

* Sunndal kommune vil gå over kulverter og inntak knyttet til kommunale veger, men ber folk hjelpe til til med å sjekke kulverter, bekkeinntak og bekkeløp, samt være oppmerksom på endringer omgivelsene sine knyttet til det kommende ekstremregnet, slik som brunt vann i bekker, erosjon langs kantene av bekkeløp, elver osv.

* Alle tog på Raumabanen, Dovrebanen og Rørosbanen innstilles mandag 7. og tirsdag 8. august, melder SJ Nord søndag kveld.

Årsaken er det røde farevarselet for regn og flom, ekstremværet «Hans», i store deler av Sør-Norge.

Det kjøres ikke alternativ transport, opplyser SJ Nord.

Nattogene natt til mandag kjøres som normalt.

Dovrebanen mellom Hamar og Dombås stenges fra klokka 5.30 mandag morgen på grunn av værsituasjonen. Rørosbanen stenges også, meldte SJ Nord søndag kveld.

Det påvirker toglinjene F6 Oslo S – Trondheim S og RE 10 Drammen – Oslo S – Lillehammer.

Rørosbanen mellom Hamar og Støren stenges også fra morgenen av.

– Det er på bakgrunn av det røde farevarselet som er sendt ut. Da føler vi rett og slett at vi ikke kan garantere for sikkerheten for de reisende med et så alvorlig farevarsel, sier pressevakt Olav Nordli til NTB.

Nordli sier at det også er høyere beredskap på andre linjer i Sør-Norge og at det kan komme flere stengte baner.

Alle som har kjøpt billetter med de innstilte togene vil bli kontaktet av kundesenteret, opplyser SJ Nord.