Avdekket brudd ved mer enn fire av 10 lokale bedrifter. Likevel har de grunn til å smile

foto