Skolevegring er blitt et økende problem i Møre og Romsdal

foto