Regjeringen går inn for halverte ferjepriser. – Dette er viktig

foto