Foto: arkiv

- Den største trusselen mot villaksen er fiskeriministeren, uttaler KrFs fiskeripolitiske talsperson Rigmor Andersen Eide. Villaksen dør av lakselus mens fiskeriministeren sitter stille og venter på mer kunnskap.

KrF representanten viser til Mattilsynet som er bekymret over for stort smittepress i sjøen. Videre peker hun på Havforskningsinstituttets forskning viser at villaksen langs hele Vestlandskysten er i fare.

Stadig press oppleves for å få anlegg lengere innover i fjordsystemene. Eksempelvis søker Aakvik settefisk AS om stamfiskanlegg ved Urda i Bøfjorden.

Surnadal kommune har sagt nei til denne etableringen. Saken skal avgjøres av fylkeskommunen.

KrF frykter denne utviklingen og regjeringens defensive holdning til lakselusspredningen.

- Dette burde også bekymre statsråden. Hun må sette i gang strakstiltak, sier Andersen Eide.

KrFsier de ønsker en sterk norsk oppdrettsnæring, men partiet mener den må være bærekraftig og ta hensyn til miljø, i tillegg til næring og arbeidsplasser.