Krever oppstart: - Gasskraftverkene må startes umiddelbart, sier leder Asmund Kristoffersen i Nordmøre Næringsråd. Foto: Ole Petter Pedersen

I ei pressemelding viser Kristoffersen til at Nordmøre Næringsråd i begynnelsen av desember tok direkte kontakt med Olje- og energidepartementet og ba om at de mobile gasskraftverkene på Nyhamna og Tjeldbergodden måtte startes opp for å avhjelpe en begynnende kraftkrise.

- Vi viste til at kraftmagasinene ble redusert foruroligende raskt, kraftprisene til forbruker og næringsliv steg mot uakseptable høyder samtidig som vi hadde rekordhøg import av kraft. Olje- og energidepartementet varslet en oppmyking i et firkantet regelverk omkring bruken av de mobile gasskraftverkene. Det var bra, men ikke nok.

- Et blikk inn i tilgjengelig statistikk over magasinfylling forteller at kraftsituasjonen er i ferd med å bli dramatisk. Nå kan ingen sitte på gjerdet og ri prinsipper. Som styreleder for Nordmøre Næringsråd krever jeg at de to mobile gasskraftverkene startes opp umiddelbart. Det er totalt meningsløst at vi skal være nødt til å tømme vannmagasinene først, få skyhøye kraftpriser og bortfall av strøm før en tar i bruk tilgjengelige kraftressurser. Det er dessuten investert milliardbeløp i disse to gasskraftverkene. I alle andre land enn Norge med tilgang på gass, brukes gass til kraft – og varmeproduksjon. Vi krever at de mobile gasskraftverkene tas i bruk nå, sier Kristoffersen.