VEDTOK PLAN: Den nye idrettsplana rommer både idrett og friluftsliv. I pausen passet det godt for Lars Indreiten å overrekke tur-diplomet til Ivar Vullum for 15 turer til Valen. Halsa Idrettslags trimgruppe står bak trimpostene. Foto: Rita Aarnes

Lars Indreiten (Sp) meldte seg på banen tidlig, da kommunedelplan for Idrett og Friluftsliv ble vedtatt i Halsa kommunestyre onsdag.

– Dette er en god plan, til bortimot 20 i stil, mente Lars Indreiten. Senterpartipolitikeren var særlig fornøyd med at den er kalt en plan for idrett og friluftsliv.

Det er et viktig poeng at vi favner så bredt som mulig, i ei tid da inaktiviteten er økende ikke minst blant ungdom, påpekte han.

Spillemidler

– Det er flott at det legges til rette med trimposter og turorientering i kommunen. Jeg har forresten et diplom her til Ivar Vullum for 15 turer til Valen, smilte Indreiten i en bisetning. På vegne av trimgruppa i Halsa Idrettslag, hadde han gleden av å gi litt heder til politikerkollega Vullum, som gjerne tar seg en tur til fjells når anledningen byr seg.

– Det er viktig med spillemidler i realiseringen av anlegg. Og uhyre viktig at dette fokuseres sterkt i kommunen, og at saksbehandler er oppdatert på lovverket i så måte. Slik kan lag og foreninger får den støtten de trenger i prosessen. I 2009 var det ingen søknader fra Halsa om spillemidler. Derfor er det positivt at dette med tippemidler er tatt inn i plana på en så sentral plass, mente han, og håpet på aktiv bruk av idrettsplana framover.

Omprioriterte

Politikeren påpekte at man i Halsahallen har en innendørs skytebane uten elektronikk, og at dette anlegget trenger oppgradering.

– Deretter mener vi at det er realistisk å få på plass finansiering på standplass for skiskyting i regi Betna IL. Rulleskiløype foreslås som nummer tre, sa Indreiten og la fram forslag fra Sp-gruppa om denne omprioriteringen av planlagte utbygginger for perioden 2010-2013.

– Solvår Skogen Sæterbø (Tv.pol.liste), roste den store frivilligheten hos folket i Halsa, og støttet den foreslåtte omprioriteringa fra Senterpartiet.

Senterpartiets Ellbjørg Reiten (Sp) påpekte at Hesteklubbens ridebane bør inn i plana, noe eldrerådet også hadde anmerket i sin høringsuttalelse..

– Dette anlegget representerer en jenteidrett, og hele 51 er medlemmer i klubben, sa Reiten.

Stavganggruppas aktiviteter bør inn i framtidige planer, ble det påpekt. Dette ble av ordføreren foreslått innrullert i framtidige planer.

– For min egen del, mener jeg etablering av sykkelstier i kommunen bør inn i plana, da dette er veldig i tida. Dette var også noe Margrete Seter var opptatt av, og som hun fortalte om i det siste møtet jeg hadde med henne, sa Reiten.

Sykkelbaner

– Få sykkelstier inn i kommuneplanens arealdel, og etter hvert inn i idrettsplana, kommenterte Solvår S. Sæterbø.

Knut Botten (H) synes planen er flott, men kanskje lang. Eksempelvis kan man kutte ut nedlagte anlegg i en plan som peker framover, mente han.

Margareth Aakvik Vatten (Sp) foreslo ridebanen inn i eksisterende plan fra 2010-13, slik at Hesteklubben senere kan være kvalifisert til å søke om tippemidler.

Prioriteringslista ble vedtatt gjort om i forhold til opprinnelig innstilling, slik at nye elektroniske skiver i Halsahallen kommer på topp, mens standplass og rulleskibane i regi Betna IL prioriteres som nummer to og tre på lista for planlagte tiltak innen idrett og friluftsliv i halsa de kommende år.