Det går fram i et brev fra Møre og Romsdal fylke til kommunal- og regionaldepartementet. Kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa ba onsdag denne uken alle fylkesmannsembeter melde tilbake om de er kjent med flere kommuner som har omgjort fremtidige kraftinntekter og plassert store beløp i strukturerte produkter med risiko for betydelige tap. Tilbakemeldingene fra fylkesmennene tyder foreløpig på at omfanget er lite utover det som i dag allerede er kjent. Fylkesmannen i Vest-Agder har meldt tilbake at Kvinesdal har gjennomført en liknende omstrukturering av fremtidige kraftinntekter, men at midlene ikke er plassert i de samme produktene som kommunene i Nordland. Kommunen har tilskrevet Terra Securities for å få avklart kommunens forhold til fondsplasseringen. Kommunen har på eget initiativ kontaktet meklerfirmaet Pareto og skal ha møte med dem og gå gjennom kommunens engasjement i saken. Fylkesmannen vil følge med på den videre utviklingen i saken. Utover dette har det ikke fremkommet andre liknende tilfeller i kartleggingen. Departementet har tidligere bedt Fylkesmannen i Nordland, Sogn og Fjordane og Rogaland gjennomføre lovlighetskontroll av finansforvaltningsreglementet til Hemnes, Narvik, Hattfjelldal, Rana, Bremanger, Vik og Haugesund, samt vurdere om avtalene som disse kommunene har inngått, er i tråd med reglementet. Kommunalminister Kleppa har også i brev til landets ordførere bedt om at de gjennomgår sine finansieringsplaner.