Miljødirektoratet avventer ferdig utbedring av anlegget Real Alloy på Raudsand før de tar stilling til testdrift av anlegget. Det konstaterer de i et skriv til bedriften, med kopi til Nesset kommune og Fylkesmannen. Real Alloy fikk tillatelse til drift i 2006 og denne ble sist endret 24. august 2016. Det ble vedtatt stans av driften 8. juni 2016 og tilbaketrekking av tillatelse ble utstedt 21. juni 2016.

Avgjørelsen om stans av driften var hovedsakelig basert på vedvarende luktutslipp som ennå ikke er tilstrekkelig utbedret, sammenholdt med alvorlige avvik avdekket ved tilsyn i mai 2016, informerer direktoratet. Som følge av vedvarende brudd på tillatelse og avvik fra regelverket, trakk de tilbake tillatelsen til drift.

Miljødirektoratet har avholdt to møter med Real Alloy og de formidlet da at det ikke er aktuelt å gi tillatelse til oppstart av drift igjen før det er utført betydelige utbedringer.

La fram planer om betydelige investeringer

I møte 17. august la Real Alloy fram planer for utbedring og ombygging av anlegget på Raudsand. De vil gjøre betydelige investeringer, samtidig som de forbedrer driftsrutinene ved anlegget, blant annet installerere nytt avsug i avgassingshallen, installere nytt posefilter i knusehallen og reparere bygninger. Miljødirektoratets svar på dette er at dette vil ta tid og at de vil gi bedriften tida det tar, og dermed avvente situasjonen.

Ordfører Rolf J. Hurlen (H) tok opp saka i formannskapet på grunnlag av skrivet fra Miljødirektoratet. Han sa at kommunen har hatt møter med bedriften og er i dialog med Miljødirektoratet. Han sier den store utfordringen ligger i betydelige investeringer for å oppgradere anlegget. Som direktoratet påpeker i skrivet mangler det en plan for hvordan naboene skal informeres og følges opp. Her er også kommunen utfordret til å bidra. Direktoratet ber om at en slik plan oversendes dem, og de gjør oppmerksom på at planen må framlegges for dem før de kommer på tilsyn på anlegget.

– Vi håper det skal ordne seg, men for at bedriften skal komme seg videre kreves det betydelige investeringer, sier ordføreren.

Toril Melheim Strand lurte på om ordfører ba om at bedriften skal informere kommunen. Til det svarer ordfører at bedriftsledelsen har en helt annen kultur hva gjelder media, informasjon osv., men han mener at bedriften skjønner alvoret i situasjonen.

– Det er Miljødirektoratet som har ansvaret. Det har vært ei tøff tid på Raudsand. Det er på tide med en oppgradering, sa Svein Atle Roset (KrF).