Seks personar av dei ti sakna er funne omkomne i Gjerdrum