Han må også betale erstatning på 6.000 kroner til innvandrertjenesten i Sunndal kommune, etter at han i september banet seg adgang til Internasjonal skole sine lokaler ved å bryte opp en dør. Han stjal to bærbare datamaskiner og to pc-muser, samt 6.000 kroner i kontanter, fra lokalene.

Han kjøpte også cirka ett gram amfetamin samme måned, som han deretter oppbevarte, og brukte amfetamin ved flere anledninger denne høsten.

26-åringen avga en uforbeholden tilståelse i retten.

Mannen er straffet en rekke ganger tidligere, for blant annet vinningsforbrytelser, kjøring uten førerkort, kjøring i påvirket tilstand og brudd på narkotikalovgivningen. Siste gang han var i retten, i mars i fjor, ble han dømt for til sammen 25 forhold, og fikk seks måneders fengsel, hvorav 30 dager ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

Tingretten viser til at det av allmennpreventive hensyn skal reageres strengt ved gjengangerkriminalitet som i dette tilfellet. Forholdet mannen nå ble dømt for, ble begått kort tid etter siste løslatelse, og er av samme karakter som forholdet han sist ble domfelt for.

I formildende retning vektla retten at sunndalingen i flere år har slitt med rusproblemer, og at hans vinningskriminalitet har sin bakgrunn i motivet om finansiering av dette misbruket. Også mannens tilståelse ble vektlagt i formildende retning.

26-åringen vedtok dommen.