UP har utstedt 12 gebyr for manglende beltebruk under kontroll på Sunndalsøra.