Det er trollheimsporten.no som skriver dette. Bilføreren kom kjørende fra Lomunddalen i retning Nybø da vedkommende ble oppmerskom på ulven som kom fra Stortisetskogen ned på Lomunddalsvegen. Da bilen kom, snudde ulven og tojk retning mot skogen.  Det fryktes at dette er en annen ulv enn den som drepte sju lam i Sunndal tidligere i uka.