Heggem og mange andrebeburar på Nesset omsorgssenter i Eidsvåg feira frigjeringsdagen 8. mai. I anledning dagen var det her rigga til med bålpanne, kaffe på svartkjel og vaffelsteiking. Det var reine 17.-mai toget med folk og flagg som inntok plassen som etter kvart også fekk fram solskinnet.

Fredag markerte Nesset kommune med mange gode samarbeidspartar Verdens aktivitetsdag litt på forskudd. At det fall saman med frigjeringsdagen 8. mai gjorde dette ekstra fint for mange som hadde personlege minne frå den dagen for 70 år sidan.

Utanfor Nesset omsorgssenter det er anlagt ein fin sansehage, det er bord og benkar og det er ikkje minst anlagt StikkUT-postar i ei fin løype i nærmiljøet. StikkUT-NOS er resultat av eit godt samarbeid mellom idealistiske tilsette ved Nesset omsorgssenter, Nesset kommune helse og omsorg/folkehelse og Friluftsrådet i Nordmøre og Romsdal.

Å ta ein tur i friluft saman med andre gjev felles opplevingar og fremmer helse og trivsel. Det er laga til 10 postar i nærmiljøet omkring Nesset omsorgssenter. Alle kan du komme til ved hjelp av rullestol eller rullator og det er enkelt å finne fram. Turpostane har namn etter bygdene i kommunen og det er lagt ut litt informasjon om kvar bygd som kan vere til inspirasjon. Ei enkel brosjyre med kart over løypa med postane er også laga til.

Alle blir oppfordra til å skrive namnet sitt i turbøkene som ligg i StikkUT-kasser på kvar post og det er sett ut benkar for den som vil sette seg ned litt. To rullestolar, ein manuell og ein elektrisk, er til disposisjon på omsorgssenteret for dei som ynskjer det.

No er håpet at både bebuarar, tilsette, besøkande og pårørande tar dette i bruk saman sine, og tar ein forfriskande tur ut i det fri.

Tekst og bilder Nesset kommune.