Vil vurdere denne løsningen for kryssing av Todalsfjorden

foto