Har tatt imot de første ukrainske flyktningene

foto