Det var i november for to år siden mannen ble pågrepet i Lillehammer, da oppbevarte han 48,80 gram metamfetamin og 9,48 gram hasjisj. Mannen brukte også metamfetamin og hasjisj i et tidsrom samme måned.

Mannen avga en uforbeholden tilståelse i Nordmøre tingrett.

I straffutmålingen vektla retten at forholdet ligger i grenseland mot grov narkotikaforbrytelse. Mannen påtok seg transportoppdrag av en ikke ubetydelig mengde metamfetamin. Stoffet hadde en gjennomsnittlig styrkegrad som var relativt høy. Det var dermed tale om en mengde som utgjør mange brukerdoser. For dette ville en samlet straff på seks måneder være passende. Imidlertid får mannen en reduksjon i straffen som tilståelsesrabatt. I tillegg har saka blitt svært gammel. Politiet har opplyst at saka ble forlagt. Dette ga retten stor betydning ved straffutmålingen.

Mannen ble dømt til 57 timer samfunnsstraff, med en gjennomføringstid på 90 dager, subsidiært 90 dagers fengsel.