Her planlegges ny gang- og sykkelsti. – En fortsettelse på arbeidet med å trygge skoleveien

foto