– Det er ingen god butikk å drive med vannkraft i regionen her nå nei!

foto