Må kjøre kilometerevis for å snu. Nå kreves snuplass