Får støtte fra næringsfondet til bygging av badstuflåte

foto