Helse Midt-Norge utsatte sykehusenes Helseplattform-oppstart etter utfordringer. Dette sier Sunndal, Surnadal og kommunene i Romsdal om innføring

foto