– Ønsker å stanse raseringen av velferdsstaten

foto