Nettoresultatet er en halvering fra året før.

Årsregnskapet til Surnadal kommune viser gjeldsvekst.

Både den langsiktige gjelden som nærmer seg en milliard kroner og den kortsiktige på 65 millioner kroner.