Sunndal kommunes kriseledelse har besluttet å åpne Flaggnutvegen igjen, på bakgrunn av rapport fra geolog om steinspranget som gikk mandag 20. mai og konsekvensene av dette.

Når det nå etter en uke ikke har kommet flere skred, indikerer dette at den akutte skredfaren er over. Området vurderes nå som trygt.