Politikarane skaffa pengane men fylket har ikkje kapasitet