Har du endringer i selvangivelsen går fristen for å endre og levere selvangivelsen ut ved midnatt. Er opplysningene i selvangivelsen fullstendige og korrekte, trenger du heller ikke levere.

Det er bare skattytere som har endringer i den forhåndsutfylte selvangivelsen som trenger å levere. I fjor hadde nesten 380.000 skattytere i Midt-Norge ingen endringer i selvangivelsen og benyttet seg dermed av leveringsfritaket.

– Pass på at du får med alle fradragene du har rett på. Noen fradrag er forhåndsutfylt i selvangivelsen, mens andre må du føre opp selv. Du må også sjekke at det er oppført riktig inntekt, formue og gjeld, sier regiondirektør i Skatt Midt-Norge, Trude Vollheim Webb.

Har du endringer kan du både endre og levere elektronisk på skatteetaten.no.

Levere på papir? Da må du vente på oppgjøret.

Nytt i år er at de som leverer selvangivelsen på papir ikke kan vente å få skatteoppgjøret sitt i juni, men tidligst 7. august.

– Vi ser at mange leverer selvangivelsen både på nett og papir som ikke hadde trengt å levere i det hele tatt. Har du sjekket opplysningene i selvangivelsen og forsikret deg om at de er riktige, kan du bare sitte i ro. Da behøver du ikke levere, sier regiondirektøren.