I løpet av mars arrangeres dommerkurs i regi av fotballkretsen, i Sunndal. Hovedmålet med er å rekruttere sårt tiltrengte dommere.

- Underskuddet på dommmere i Sunndalsregionen er prekært, sier Jon Roger Strømsvåg.

Kuset skal gi deltakerne gode holdninger og grunnleggende kunnskaper i spillereglene for 11’er fotball. En rekrutteringsdommer bør være fylt 15 år for å lede kamper i 11’er fotball.

Målgruppen er personer som tidligere har tatt klubbdommerkurset, men også andre som har liten erfaring med dømming og kampledelse, men som kunne tenke seg fotballdømming som et alternativ – for eksempel, spillere, trenere, ledere, tillitsvalgte, foreldre og tilskuere.

- Kurset er gratis for deltakere, sier Strømsvåg.