Naboer kritiske til anlegg: - Mangelfulle forundersøkelser og dårlig planarbeid