Viltkonferansen blir en fagdag der fagekspertise fra hele landet samles og vil ta for seg og belyse ulike sider hos både storvilt og småvilt. Konferansier denne dagen blir daglig leder ved iTrollheimen, Gøran Bolme, som også vil gi de frammøtte en mjuk start ved å innlede med litt underholdning i kjent stil.

Forsker Vebjørn Veiberg (NINA) tar for seg overvåkingsprogrammet på hjort, hvilke resultat som har kommet ut av dette og hva som kan- eller bør gjøres videre. Forsker Erling Meisingset (NIBIO) vil snakke om merkeprosjektet for hjort, som har resultert i nye data for hjortetrekk, med mer.

En sak som har vært spesielt aktuell denne høsten og som både jegere og andre egentlig vet lite om, er sjukdommen CWD hos de norske hjortedyrene. Denne dagen vil Mattilsynet være representert for å orientere om dette.

Lars Olav Lund fra Statens naturoppsyn blir også med. Han vil bidra med bilder og orientering om SNO sitt oppdrag med utskyting av reinsdyr på Sør-Georgia.

Noe for alle

Ellers er det også avsatt god tid av programmet til småviltet. Blant annet skal Thomas Willebrand, som er professor ved Høgskolen i Hedmark; Evenstad, ta for seg småvilt og predatorer, rødrevprosjekt – og jaktas påvirkning av rype- og skogsfuglbestand.

Norges Jeger– og Fiskerforbund bidrar med litt aktuelt om småvilt, og det som ellers er på dagsorden når det gjelder vilt.

De som kommer får også et innblikk i prosjektet «Jakt i Værnesområdet», der daglig leder i Fjellstyrene i Stjørdal og Meråker, Ivar Rimul, deler erfaringer fra prosjektet og fokuserer på økt jakt på smårovvilt.

– Alle bitene er ikke riktig på plass enda, og det kan bli noen endringer i programmet. Men her er det i alle fall tema som burde være interessant for veldig mange, sier leder i Surnadal JFF, Bård Andreassen, som mener de har fått på plass et veldig bra program.

Fagdagen starter allerede fra morgenen, og avsluttes i firetida om ettermiddagen. Innimellom blir det innlagt beinstrekkpauser med kaffe eller te, og midtvegs i konferansen serveres det lunsj ved Thon Hotel Vårsøg.

Stor målgruppe

Arrangørene håper dette er noe som fenger og at det blir stor oppslutning om konferansen.

– Til tross for at konferansen ikke er før fredag 18. november går vi nå ut med dette slik at folk allerede nå kan sette kryss i kalenderen og holde av denne dagen, sier Andreassen.

Målgruppa for konferansen er både offentlig ansatte i kommunal forvaltning/viltnemnder, storvald, jegere – og generelt alle andre interesserte.

– I tillegg til eget fylke har vi ambisjon om å nå ut til hele Trøndelag-regionen med dette. Og kursavgiften er lav, så det er i alle fall ikke der det skal stoppe, poengterer han.

Erfaringsvis har de årlige viltkveldene vært populære, og det er dette som nå er tatt enda et steg videre ved å få til en slik heldags konferanse som dekker opp ulike tema – både positive og negative sider – omkring stort og smått vilt, rovvilt inkludert. Så vil arrangørene høste erfaringer og se an oppslutningen om dette, før det vil avgjøres om det er grunnlag for en årlig konferanse av dette slaget.

– Jeg ser ikke helt bort ifra at det kan bli flere slike konferanser, men når det er sagt har ikke dette vært mulig å arrangere uten støtte fra våre samarbeidspartnere, særlig kommunen og Surnadal Sparebank, fastslår Andreassen.