Under fredagens møte i Ungdommens kommunestyre (UKS) fikk unge politikere en budsjettorientering av ordfører Rolf Jonas Hurlen. Kari Kvernberg sier de oppfattet ordføreren slik at kommunen neppe har råd til å bygge flerbrukshall de nærmeste årene. @Tekst.m.innrykk:– Ordføreren sa at hallen så og si er lagt død. Det synes vi i Ungdommens kommunestyre er veldig beklagelig. Personlig synes jeg det er veldig viktig at hallen nå kommer. Jeg tror en flerbrukshall vil bidra til økt tilflytting. Nesset er en av de få gjenværende kommunene som ikke har en flerbrukshall. Fotballaktiviteten er stor, og treningsforholdene på vinters tid er dårlige. Vi trenger en hall, sier Kvernberg. Som ordfører i Ungdommens kommunestyrer presiserer Kvernberg at hun ikke ønsker å sette hallen opp mot andre nødvendige oppgaver som må løses i kommunen. Hun mener det likevel er viktig å si fra hva ungdommen i kommunen mener. – Vi kommer til å møte opp i budsjettmøtet 13. desember. Der skal jeg holde et innlegg for hallen. Innlegget skal vi i UKS forfatte sammen. Det vil være en stor skuffelse for oss om ikke hallen kommer nå. Kanskje finnes det muligheter for å omprioritere. Bygger de hallen før renoveringa av barneskolen vil kommunen ha et sted å undervise småskoleelevene mens skolen pusses opp, sier Kari Kvernberg.