- Margrete vil være et svært godt tilskudd i selskapet, og jeg gleder meg til å ta fatt på mange av de mulighetene vi ser sammen med henne. Hun har en rekke kvaliteter som jeg håper at våre eiere, samarbeidspartnere og kunder ser verdien av, og velger å benytte seg av, sier styreleder Rolf Jarle Brøske i en pressemelding. I pressemeldingen heter det at styret i Surnadal Utvikling har valgt å avvente fast ansettelse av daglig leder i selskapet. Begrunnelsen for dette er at selskapet nå er inne i en strategiprosess som vil føre til betydelige endringer. Dette gjelder blant annet en emisjon selskapet nå jobber med, samt den planlagte fusjonen med Næringshagen for Indre Nordmøre. Disse endringene vil få konsekvenser for den daglige driften, og styret ønsker derfor å få på plass den nye strukturen før det tas endelig stilling til hvilken kompetanse daglig leder skal ha. I påvente av at den nye strukturen tar form, konstitueres Margrete Seter som daglig leder i Surnadal Utvikling AS fra og med 1. januar 2008. Frem til nå har Magnar Sigbjørn Holten fungert som daglig leder. Styret er svært godt fornøyd med jobben Holten har gjort i denne rollen, men ser frem til at han nå kan konsentrere seg fullt og helt om oppgaven som bedriftsrådgiver, hvor han har et spesielt ansvar for å følge opp samarbeidsavtalen med Halsa kommune og Næringsforeningen i Halsa.