Russetiden er her snart, det samme er også russebilene. Det er viktig at russen tenker trafikksikkerhet når det gjelder russebilenes tekniske stand og ferdsel med russebilene, oppfordrer Statens vegvesen. De tilbyr derfor både gratis kontroll av russebiler og veiledning til russen. Kontrollene er en sikkerhetsforsikring for russen.

Dårlige bremser, rust i bærende konstruksjoner eller dårlig brannsikkerhet kan få fatale konsekvenser. Og her er det viktig å unngå å havne i livsfarlige feller. I tillegg må russen også være bevisst på hvordan de selv opptrer når de ferdes med russebilene.

Statens vegvesen vil yte god service i forbindelse med kontroll av russebiler, og oppfordrer russen til å ta kontakt med nærmeste trafikkstasjon. Enkelte trafikkstasjoner har også mulighet for drop-in og kveldsåpent.

Når russebilen er kontrollert og godkjent, blir den utstyrt med et eget kontrollmerke eller russeoblat. Biler med russeoblat blir ikke utsatt for teknisk kontroll i mai måned, med mindre det er åpenbart at kjøretøyet er endret etter godkjenningen. Oblaten unntar selvsagt ikke fra en eventuell kontroll av bilbeltebruk, sikring av last, eller kontroll av førerkort og vognkort.

Noen viktige sikkerhetsmessige ting å tenke på når man ferdes med russebil:

- Ingen skal stå, det er langt sikrere å sitte

- Bruk bilbelte, det redder liv og helse

- Sikre last og løse gjenstander, ved bråstopp kan man bli hardt skadet eller drept av selv de små og lette løse gjenstander

- Ikke ta med flere personer under kjøring enn det som er tillatt i vognkortet

- Det er sikrere med en erfaren sjåfør til russebilen enn en relativt fersk sjåfør

- La sjåføren få nødvendig arbeidsro, slik at han eller hun er oppmerksom på annen trafikk og egen kjøring