Kystlab AS og TrollheimsLab AS styrker med dette sin posisjon som leverandører av laboratorietjenester innen vann, mat og miljø. Daglig leder i TrollheimsLab AS, Hanne Waag, er selv medeier i selskapet, og har stor tro på at det nye eierskapet skal bidra til en positiv utvikling.

– Kystlab har en stor faglig bredde og erfaring fra et større og videre marked enn oss. Vi ser derfor frem til positive synergier fra et tett samarbeid med vår nye eier, sier Waag.

TrollheimsLab AS har tre ansatte som utgjør 2,3 årsverk og budsjettert årlig omsetning i 2013 på rundt 2,4 millioner kroner. Kystlabs tre avdelinger i Molde, Kristiansund og Dragsund har til sammen 19 ansatte som utgjør 16,3 årsverk og en budsjettert omsetning i 2013 på 18 millioner kroner. Daglig leder i Kystlab AS, Svein Erik Haugmo ser slik på den nye satsingen:

– TrollheimsLab er et godt drevet laboratorium med solide regionale kunderelasjoner – helt i tråd med vår egen drift. Dette oppkjøpet styrker derfor vår strategi om å være den største og mest attraktive aktøren på laboratorieanalyser innen vann, mat og miljø i Møre og Romsdal. Gjennom samarbeidet med TrollheimsLab vil vi nå kunne tilby kundenære tjenester med effektiv logistikk til alle deler av fylket, sier han.

Kystlab går inn i styret til TrollheimsLab med ny styreleder, Ola Krogstad (styreleder i Kystlab), og styremedlem, Svein Erik Haugmo. Begge har bred drifts- og markedskunnskap fra laboratoriebransjen, og ser frem til å være med å utvikle enda bedre laboratorietjenester på Indre Nordmøre. Den daglige driften i de to selskapene vil bestå i sin helhet, heter det i pressemeldingen.