Leder i Helseutvalget i Møre og Romsdal pensjonistforbund, Jon Skarvøy, mener kommunene er altfor dårlig forberedt på den kommende eldrebølgen. Han etterlyser strategier og langsiktige planer, og maner eldre til å involvere seg mer.

Tirsdag i forrige uke hadde Surnadal Pensjonistlag medlemsmøte ved Surnadal sjukeheim, der Skarvøy var invitert til å holde foredrag.

Mange kom for å høre, og styret i Rindal pensjonistlag var også inviterte. Herfra møtte fire av medlemmene, med leder Helene Nergård i spissen.

Skarvøy tok for seg litt om utviklinga og utfordringene rundt eldreomsorgen og den kommende eldrebølgen, både generelt – og mer spesifikt i Surnadal og Rindal.

– Surnadal står foran en stor eldrebølge framover, særlig for alderen 80+, mens Rindal i mindre grad blir berørt av denne. Nå må politikerne først ta inn over seg at eldrebølgen kommer, og neste steg da blir å beregne hva dette vil medføre av behov og tjenester som må tilrettelegges, sier han.

– Dette er noe de aller fleste kommunene dårlige på, fordi det er en uvant situasjon.

Kamp om ressursene

Prognosene viser at 40 prosent av veksten i antall eldre i Møre og Romsdal vil komme i de tre byene. Hvordan byene skal klare å møte disse utfordringene er for Skarvøy en gåte. Han mener at kommunene generelt ikke på langt nær er godt nok forberedt på eldrebølgen, verken økonomisk eller planmessig.

– Det er ikke mulig å møte eldreveksten uten en strategi og langsiktige planer, særlig økonomisk. De kommunene som ikke har dette i orden vil ikke greie dette, sier han.

Rent økonomisk vil dette bli en kamp om ressursene.

– Det blir en stor politisk utfordring å si nei til andre områder, som skole/oppvekst, psykiatri, barnevern, næringsutvikling, kultur, samferdsel og så videre – til fordel for eldreomsorgen, mener han.

I forbindelse med det kommende kommunevalget mener han blant annet at dette med ressursfordeling er et betimelig spørsmål å stille. Nå maner han de eldre sjøl til å involvere seg mer.

– Eldre må begynne å sette krav, ikke bare gå og vente. De må delta i planleggingen og generelt involvere seg mer i hvordan utfordringene skal møtes, sier den tidligere Eide-ordføreren.

Markerer jubileum

Under dette møtet hadde også sjukepleier Ingunn Mikkelsen ei orientering om nye rutiner og opplegg ved Surnadal sjukeheim.

– Spesielt opplegget omkring hvordan de som får plass ved sjukeheimen skal bli tatt imot virket godt gjennomtenkt og betryggende for brukerne, synes leder i Surnadal Pensjonistlag, Johannes Vaag, som var møteleder denne dagen.

Regional prosjektleder Aktivitetsvenn i Møre og Romsdal, Liv Synnøve Hoel, var også innom og fortalte litt om dette med Aktivitetsvenn.

Til slutt opplyser Vaag at Surnadal Pensjonistlag ha fest med jubileumsmarkering på Angråmyra den 26. august, der det blir festtale av lederen i Pensjonistforbundet i fylket, Jakob Strand, ordførerbesøk, og ellers et rikholdig program.

– Ei fyldig 40-årsberetning med mange bilder er snart klar, forteller han.