Kommunene har hatt sine folkeavstemninger og innbyggerundersøkelser for å gjøre kommunestyrevedtak om kommunene ønsker å slå seg sammen og med hvem eller det å stå alene.

Surnadal kommune blir stående alene. Kommunestyret i Halsa har vedtatt å slå seg sammen med Hemne og Snillfjord. Rindal har fått halvegs lovnad om å bli med i Trøndelag. Halsa ser også ut til å bli en del av Trøndelag med sitt sammenslåingsvedtak.

Etter en orientering i kommunestyret i Surnadal om kommunereformen innledet Lilly Gunn Nyheim (Ap) til et ordskifte der hun slo fast at Surnadal kunne bli stående alene uten fastlandsforbindelse på Nordmøre. Og stilte spørsmålet om det ikke ville være praktisk om Surnadal også blei en del av Trøndelag.

Bernt Venås (Sp) og Nils Petter Tonning (Frp) var klart i mot en slik tanke. Mens Sondre Ormset (Sp) var tydeligst på å bli en del av Trøndelag. Ormset har skrevet en bacheloroppgave der han konkluderer det vil være naturlig at kommunene på Indre Nordmøre blir en del av Trøndelag, og han tror også det vil bli slik.

- For meg er Trondheim byen, det er kortere dit enn til Kristiansund og Molde. Også med tanke på geografien mener jeg det vil være naturlig for Surnadal å bli en del av Trøndelag, mener Ormset.

Han fikk ubetinget støtte av Høyres Tor Rune Halset, også ordfører Lilly Gunn Nyheim ga sin støtte til innlegget.

Diskusjonen var et ordskifte til en orienteringssak, der intensjonen fra ordføreren var å få meninger om saken.