Det er sunndalsordfører Ståle Refstie som gjentar brevskrivingen fra de to siste årene til dagligvarebutikkene i kommunen. Mai i Sunndal har ofte vært preget av flaskeknusing, særlig på Sunndalsøra.

- I fjor og forfjor henstilte jeg derfor butikkene i Sunndal om å sette bort flaskeølet og bare selg øl på boks i mai. Dette er et tiltak som er gjennomført flere steder i Norge. Dagligvarebutikkene i Sunndal fulgte opp, med godt resultat. Jeg takker for det.  Med dette henstiller jeg derfor dagligvarebutikkene om å sette bort flaskeølet i mai også i år, skriver Refstie.