Lørdag 20. april er det oppstart av årets «Si ifra» kampanje i Møre og Romsdal. Statens vegvesen og politiet går sammen om kontroller av bilbelte, fart og rus på tider og steder der ungdom ferdes. Det gjennomføres kontroller i hele regionen i perioden fram til 19. mai.

Ungdom mellom 16 og 24 år er den mest ulykkesutsatte gruppa i trafikken. «Si ifra» kampanjen er rettet mot denne aldersgruppa, og har som mål å redusere tallet på skadde og drepte ungdommer i bil, heter det i en pressemelding fra vegvesenet.

Kampanjen bygger på at de fleste unge er positive og fornuftige ungdommer med gode holdninger til trafikksikkerhet. Det er et mindretall som gjennom sin adferd står for den spesielt risikofylte kjøringen med bil.

- Med synlige kontroller og informasjon legger vi i Statens vegvesen og politiet vekt på å støtte og oppmuntre den positive ungdommen til å ta ansvar og sette grenser for hva de ønsker å være med på eller ikke, sier seksjonsleder Jan-Erik Myhr i Statens vegvesen i pressemeldingen.

Ifølge vegvesenet viser forskning at «Si ifra» kampanjen har god effekt på målgruppen.