75 år gamle Inger Johanne Sæthermyr i Eidsvåg fikk ikke den hjelpa hun trengte da hun ble sjuk i fjor sommer. Da dattera Gerd Iren ringte AMK-sentralen fikk hun ikke den hjelpa de trengte. Legevakta var i Molde og ambulansen var også ute på oppdrag. Det gikk to timer før ambulansepersonellet kom fram. Da var det for seint. Inger Johanne Sæthermyr døde heime som en følge av hjertestans.

Gransking og påfølgende rapport

Barna, Gerd Iren og Andre Cato Sæthermyr ba fylkeslegen granske AMK-sentralen i etterkant av hendelsen. Etter å ha gått gjennom lydloggen har fylkeslegen levert en rapport som kritiserer AMK-sentralen kritikk på fire punkt: ·

* De burde ha bedt om mer informasjonen om personens helse

* Det var for mye støy på AMK sentralen

* Operatøren gjorde flere ting samtidig og samtalen virker usystematisk og liten grad styrt av operatøren.

* I tillegg var det utydelig arbeidsfordeling mellom alle aktørene som til slutt vart involvert i aksjonen.

Fikk høre lydloggen

Andre og Gerd Iren synes det er bra at de har fått en innrømmelse rapporten:

– De erkjenner at de har gjort en feil, og sier de vil bruke denne saka i opplæring. Hvis saka kan forhindre at dette skjer igjen, så har ikke mor dødd forgjeves. Det er bra hvis noen andre slipper å oppleve det samme som vi gjorde, dette må ikke skje igjen, sier Andre Sæthermyr. De opplevde det store marerittet da deres mor ble alvorlig sjuk utenom legevaktas åpningstid i Nesset, og det ikke var lege tilgjengelig. Det tok to timer før ambulansen kom, men da var det for seint.

– Vi synes kritikken går mye på en person i AMK-sentralen. Det var ikke noe godt møte, men jeg mener vi ikke ble hørt av flere i systemet. Vi var i kontakt med flere, som heimesjukepleien og sjukeheimen. Vi snakket også med en lege, som bare var opptatt av hvilke medisiner hun brukte. Jeg føler det var mange som ikke hørte på meg og jeg fikk ingen hjelp. Når en leser om symptomene for hjerteinfarkt hos kvinner i ettertid, burde det vært reagert. Det tok altfor lang tid før det ble reagert, sier Gerd Iren. Hun følte at AMK-sentralen mente hun sjøl skulle stille diagnosen da hun ringte.

– Det er de som er utdannet til det som kan stille diagnose, det kan ikke jeg.

Hun forteller at det kommer fram mye i lydloggen som de har fått høre i ettertid.

– Han jeg snakket med på AMK-sentralen blar i papirer og er opptatt av andre ting. Det er mye støy hos sentralen. Når de ba om assistanse fra en ambulanse i Molde, fikk de vite at den var i Årødalen for å hente post, hvorfor brukes en ambulanse til slike oppdrag? Det kom fram mye rart.

De reagerer på at det ikke er klagerett i svaret de har fått, og synes ikke de har fått en skikkelig beklagelse.

– Saken anses som avsluttet, og det reagerer vi på. Vi vil skrive en kommentar om hva vi synes.

Kjemper for legevakt

– Vil dere kreve erstatning?

– Det har vi ikke tenkt på. Fokuset har vært at den interkommunale legevaktordningen ikke fungerer. Det viktige er at Nesset går tilbake til den gamle ordningen, sier Andre Sæthermyr.

De vil ikke gi opp kampen for å få tilbake legevakta til Nesset:

– Det skal vi, sammen med mange andre, fortsette å kjempe for. Vi har en underskriftskampanje gående på Bunnpris, og en stor andel av befolkningen i Nesset har skrevet under på at de vil ha tilbake legevakta i Nesset. Politikerne må lytte til dem som har valgt dem inn når de skal avgjøre hvilken legevaktordning vi skal ha i Nesset etter at prøveperioden på et år er over i april. Når legevaktsamarbeidet skal opp i kommunestyret skal jeg være til stede. Hvis de går inn for et fortsatt samarbeid, skal de få se meg inn i øynene og si at vi ikke trenger legevakt i Nesset. Det er livet og helsa til oss som bor her det er snakk om. Jeg vet at man ikke får hjelp etter klokka 21 på kvelden, ordtaket «øyeblikkelig hjelp» er blitt en saga blott, sier Andre Sæthermyr til Driva.

Tekst: Sigmund Tjelle og Elin Høstmark, Driva