Statkraft lager en ny skjøtselsplan for Surna

foto