Ikke-fysisk billettering kan ha kome for å bli

foto