- Opplysninger i Debatten skyldes feilrapportering