Ville stoppe farleg avfall på «enkel» måte – får tommel ned

foto